Disclaimer

De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke meningen van mij, Marjolein, en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die ik vermeld.

Ik probeer alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Copyright

Indien je artikelen of passages uit artikelen van mij gebruikt is dat prima en op eigen verantwoording. Wel is het dan zo netjes om een verwijzing naar mijn blog/artikel op te nemen in jouw tekst of referentielijst.

De foto’s op deze blog zijn, mits niet voorzien van andere bron, door mij gemaakt en voorzien van copyright. Wil je hier gebruik van maken dan kan dit alleen met vooraf gevraagde toestemming. Foto’s die op Pinterest gepubliceerd worden, zijn wel toegestaan.

Indien je van mening bent dat teksten, afbeeldingen, logo’s, namen of merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jou of van jouw bedrijf terwijl dit niet of onjuist is vermeld, stuur mij dan een reactie zodat ik dit kan aanpassen.